Ako môže strácanie nafty vyjsť podnikateľa veľmi draho

Vedeli ste, že 30 litrov nafty môže byť v skutočnosti 40 a viac? Všimli ste si niekedy na akých autách sa vozia do práce zamestnanci stavebných, doručovacích alebo zásobovacích firiem? Mám na mysli typ motora. Benzínový alebo naftový. Že je to na 90% motor naftový – dieselový? Tušíte prečo je to tak? Že menej žerie? Má menšiu spotrebu? Hoci cena automobilu s takýmto motorom je vyššia?

Tankovacia pištoľ a názov diesel

Nafta je z pohonných látok hlavným predmetom záujmu zlodejov

 Tajomstvo je ukryté v pohonnej látke, ktorým je poháňaný motor. V tomto prípade je to nafta.

Nafta je tá podstata o ktorú ide. Lebo na naftu idú všetky stavebné stroje, ťažké nákladiaky, kamióny, zásobovacie autá a pod. A prečo? Lebo autá na naftu majú menšiu spotrebu oproti benzínovým a majú aj vyššiu životnosť. Vydržia dlhšie ako benzínové. Menšia spotreba znamená menšie náklady. Menšie náklady prispievajú k vyššiemu zisku. To je pohľad majiteľa firmy alebo podnikateľa.

Na druhej strane je pohľad zamestnanca-šoféra, ktorý pužíva firemné vozidlo na zabezpečenie činnosti firmy. Ak má takýto zamestnanec zverené vozidlo, do ktorého sa pravidelne tankuje, potom je to základný predpoklad, aby sa pohonná látka – nafta stala predmetom záujmu zamestnanca. Záujmom rýdzo súkromným, čisto ziskuchtivým.

Skrátka, nafta je pohonná látka, ktorá sa dá ukradnúť a potom predať alebo použiť na vlastné súkromné účely.

Ak sa „stráca“ nafta, škoda vznikla majiteľovi firmy. Prospech zas tomu kto ju získal.

Firme „vznikli“ náklady, ktoré neboli použité na firemné účely. Náklady, ktoré sú preukázateľné, ale ktoré nevytvorili adekvátne príjmy. Nevygenerovali žiadne tržby. A to je problém, s ktorým sa musí  majiteľ firmy popasovať. Ináč bude len strácať. Alebo to využiť vo svoj prospech. O tom viac na konci tohto článku.

Poďme sa teraz pozrieť ako sa vlastne vie „strácať“ nafta.

Ona sa nestráca. Je vykázaná v tankovacích bločkoch, stazkách – prehľadoch o prevádzke motorových vozidiel. Len sa reálne nevyužíva celá. Časť sa využíva v súkromných vozidlách, alebo je predmetom obchodu.

Uvediem vám prehľad „strácania“, premiestňovania nafty

Existujú 2 základné spôsoby ako sa dá „uliať“ pohonná látka.

  • pohonná látka sa ulieva z vozidla
  • pohonná látka sa ulieva pri tankovaní
Spôsoby uliatia pohonnej látky z vozidla

Kanister na pohoné látkyA) Vhodná hadička sa vloží do nádrže a odčerpá sa vysaním alebo čerpadlom do pripraveného kanistra – bandasky alebo fľaše. Používajú sa malolitrážne fľaše, aby sa pohonná látka dala ľahšie odniesť v taške a aby nevzbudzovala prílišnú pozornosť. Celý úkon predpokladá odstavenie vozidla na vhodnom mieste, kde môže osoba, vo väčšine prípadov vodič, nerušene a nepozorovane uskutočniť svoj zámer. Predpokladom pre vykonanie tohto spôsobu je mať prístup ku kľúčom od zámku nádrže, ak palivová nádrž takýto zámok má.

B) Medzi nádržou a motorom sa nájde vhodné miesto, kde sa preruší – odpojí palivové potrubie a pohonná látka sa spustí do pripravených fliaš, bandasiek. Tento spôsob predpokladá istú technickú znalosť vozidla a vyžaduje primeranú zručnosť. Podmienky na uskutočnenie tohto spôsobu uliatia sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

V obidvoch prípadoch následne musí vodič „stiahnuté“ litre zakryť v prehľade o prevádzke motorového vozidla. Buď jazdí šetrne a hospodárne, alebo vykáže tzv. motohodiny. Sú to hodiny, kedy vozidlo nešlo, ale  vykonávalo činnosť na mieste ako je použitie mechanickej ruky, žeriavu, bagra a pod. Hodnoty sa jednoducho nadsadia, aby všetko sedelo. Ak pri prehľade o prevádzke motorového vozidla vychádza nadspotreba, treba si na to posvietiť a preveriť. Vodič uliaté litre pohonnej látky použije na súkromné účely, alebo predá za ceny nižšie ako na čerpacej stanici.

Spôsoby uliatia pohonnej látky pri tankovaní
Čerpacia stanica pohonných látok

Na čerpacej stanici sa pri tankovaní do firemných vozidiel kradnú pohonné látky

A) Uskutočňuje sa na čerpacej stanici. Priamo pri tankovaní si vodič pripraví prázdne bandasky. Počas tankovania do firemného vozidla, natankuje aj do vlastných bandasiek. Tankovaciu pištoľ až potom vloži naspäť do stojana. Celkové natankované množstvo zaplatí v hotovosti, tankovacou kartou, alebo iným spôsobom. A firma znáša náklady za všetky natankované litre.

Vodič musí dávať pozor, aby celkové natankované množstvo neprevyšovalo objem palivovej nádrže. Napr. ak objem palivovej nádrže je 60 litrov nemôže natankovať 80 litrov. Rozdelí to na 45 litrov do firemného vozidla a 15 litrov do vlastných súkromných bandasiek. Ak by tak neurobil, je ľahko identifikovateľný a odhaliteľný. Tento spôsob je klasika.

Vodič sa vystavuje riziku zviditeľnenia, lebo na väčšine čerpacích staníc sú nainštalované kamery. Ak ho jeho zamestnávateľ cez kamery odhalí, prepustenie z práce ho neminie. Keďže pumpa je priestor do ktorého má prístup ktokoľvek, tak tu hrozí aj to, že vodiča môže niekto nafotiť alebo natočiť na mobilný telefón a zverejniť trebárs na internete. O jeho osude je opäť rozhodnuté.

Keďže tento spôsob nesie so sebou riziká odhalenia vďaka kamerám a mobilným telefónom, nasledujúci spôsob toto všetko eliminuje. Je to elegantná forma uliatia pohonných llátok pri ktorej nepotrebuje vodič ani bandasku. Poďme sa detailnejšie pozrieť o čo ide.

Tankovacia pištoľ v hrdle nádrže

Do nádrže sa natankuje menšie množstvo pohonnej látky, ako je zaplatené

B) Vodič firemného vozidla natankuje do nádrže isté množstvo pohonnej látky. Príde za obsluhou pumpy a ide platiť. Tu vzniká celá podstata a elegancia tohto spôsobu uliatia pohonných látok. S obsluhou pumpy musí byť vopred dohodnutý. Povie číslo stojana a počet litrov koľko „natankoval“. Počet litrov je toľko, koľko v skutočnosti načerpal do nádrže, plus počet litrov, ktoré chce získať. Opäť platí zásada, že celkový počet litrov za ktoré sa chystá zaplatiť nesmie byť vyšší ako objem palivovej nádrže, mínus zostatok v nádrži, s ktorou prišiel na pumpu. Ten odhadol podľa stavu ukazovateľa paliva v nádrži na prístrojovej doske vozidla. Ak napr. prišiel na pumpu s 20 l v nádrži, natankoval reálne 140 l, potom obsluhe oznámil, že „natankoval“ 180 l. 40l je „jeho“. Obsluha mu vydá doklad na 180l, za ktoré vodič zaplatí. No dobre, ale ako sa vodič dostane k tým 40 litrom? Existuje niekoľko spôsobov ako ich získa.

Prvým z nich je, že „svojich“ 40 l predá dohodnutému pracovníkovi pumpy, trebárs za 0,8 € za 1 liter. Vodič získa v tomto prípade 32 € (40 l x 0,8 €). Pracovník pumpy predá nakúpené litre ďalej alebo ich načerpá do vlastných bandasiek a spotrebuje sám. Dôležité je, aby mu sedela pokladňa so skutočnými predanými a vytankovanými litrami z hlavnej nádrže čerpacej stanice. Tento spôsob je rýchly a jednoduchý. Vodič získava rýchle peniaze. Riziko odhalenia je nízke. Dohodnutý pracovník pumpy má z toho tiež profit, takže je v jeho záujme zachovať mlčanlivosť.

Čerpacia stanica po pracovnej dobe

Po pracovnej dobe zamestnanca je priestor na čerpacej stanici vybrať svoje uliate litre pohonnej látky

Druhým spôsobom ako si vodič vyberie svojich 40 litrov je nasledovný. Po pracovnej dobe príde znova na pumpu, na ktorej celú akciu predtým uskutočnil. Teraz ale s vlastným vozidlom. Má niekoľko možností čo urobí so 40 litrami  „získaných“ pohonných látok.

1. Natankuje 40 litrov do nádrže, alebo do vlastných bandasiek vozidla, na ktorom prišiel. Odovzdá nejakú odmenu dohodnutému pracovníkovi pumpy a odchádza preč.

2. Natankuje napr 30 litrov do nádrže alebo bandasiek a 10 litrov necháva pumpárovi ako odmenu za „spoluprácu“.

3. Celých 40 litrov predáva pumpárovi, ktorý mu vypláca dohodnutú čiastku.

Všetko sa to deje v mimopracovnej dobe vodiča. Riziko odhalenia je nízke, nakoľko spolupracujúce strany majú z tohto konania rovnaký prospech.

To bol opis metód, ako môžu podnikatelia a firmy prichádzať o peniaze. Ako ste si všimli všetko je záležitosť ľudského faktorapokušenia.

Môžu sa majitelia firem proti takémuto nekalému správaniu zamestnancov brániť?

Áno môžu. Sú metódy a prostriedky ako zabrániť kradnutiu nafty alebo benzínu.

Skôr ako popíšem metódy eliminácie miznutia palív z nádrží áut, uvediem jeden príklad zo života. Rozhovor, ktorý odhalí o aké ukradnuté objemy a čiastky môže ísť.

Príbeh zo života

Skôr ako popíšem metódy eliminácie miznutia palív z nádrží áut, uvediem jeden príklad zo života. Rozhovor, ktorý odhalí o aké ukradnuté objemy a čiastky môže ísť.

Svojho času som sa z titulu svojej pozície stretával pravidelne s obchodným zástupcom veľkého mäsokombinátu. Naše objednávky mu robili značné objemy a on nám predával za dobré ceny. Bola to vzájomne výhodná spolupráca. Mali sme výborné obchodné vzťahy.

Raz som sa ho opýtal, ako oni vnímajú problém kradnutia pohonných látok a ako sa s ním vysporiadali.

Kamion na ceste

Veľké nákladné vozidlá umožňujú uliať naftu vo väčších množstvách

Jeho odpoveď bola pre mňa prekvapením, hlavne čo sa týkalo čísel. Mali flotilu 150-tich nákladných vozidiel, ktoré zabezpečovali rozvoz mäsa a mäsových výrobkov po celom Slovensku. Odhadovali, že škoda na „uliatom“ palive predstavovala 5000,-SKK na vozidlo za mesiac. Ak si to zoberieme na všetky vozidlá tak je to trištvrte milióna slovenských korún. Obrovské číslo, ktoré bolo pre firmu náklad, ale prínos žiadny. Akurát tak pre vodičov. Aby tomu zabránili, nainštalovali do každého vozidla monitorovacie zariadenie, ktoré okrem iného monitorovalo stav nádrže a počet natankovaných litrov. Týmto opatrením, ktoré ich stálo nemalé peniaze zabránili ďalšiemu rozkrádaniu pohonných hmôt. Investícia do monitorovacieho systému sa im vrátila do 1 roka.

Rozhovor sa uskutočnil pred 10 rokmi a od vtedy technika pokročila.

Spôsoby eliminácie miznutia pohonných látok

Či už máte veľký autopark, alebo malý počet vozidiel vo Vašej firemnej flotile, oplatí sa Vám investovať do prostriedkov na elimináciu kradnutia paliva. Nejde o techniku, ktorá vyslovene zabráni kradnutiu. Ide o prostriedky monitorujúce vozidlo, a niektoré jeho parametre, ako je napr. stav palivovej nádrže. K tomu všetkému na to, aby ste mohli odhaliť, či u Vás mizne palivo, potrebujete niekoho, kto bude sledovať monitorované parametre vozidla a bude ich porovnávať s prehľadom prevádzky vozidla predloženým vodičom a tankovacími bločkami. Môžete si byť ale istý, že ak celý proces nasadenia monitorovacích zariadení do vozidiel spustíte, už to bude výstraha pre vodičov.

Na druhej strane nemusíte nič podnikať. Ak máte indície, ktoré nasvedčujú, že niektorý z Vašich vodičov ulieva Vaše pohonné látky, potom to môžete považovať za benefit poskytnutý zamestnancovi. Oznámite mu to, a ak protestovať veľmi nebude, tak ste trafili klinec po hlavičke.

Jednou z ďalších eliminačných metód je, že všetci vodiči budú tankovať na Vami vybranej pumpe, kde to máte dohodnuté a kde nehrozí spolupráca s pracovníkmi pumpy.

Ďalej môžete vyčleniť pracovníka ktorý bude chodiť s Vašimi vodičmi tankovať a on bude dohliadať na to, koľko litrov vošlo do nádrže a za koľko sa zaplatilo.

Tieto metódy, ale nezabránia spusteniu paliva z nádrže, resp. palivového potrubia. To umožní iba monitorovací systém.

V celej záležitosti „miznutia“ paliva je veľmi dôležité aj účtovné a daňové hľadisko. Platí, že každá nadspotreba oproti priemernej spotrebe určenej v technickom preukaze vozidla, je daňovo neuznaný náklad. Povedané jednoducho. Ide to priamo zo zarobených peňazí. A to už je pre každého podnikateľa, majiteľa firmy príliš. Tu už treba niečo razantne a rýchlo urobiť. Sú to zbytočne premrhané peniaze, ktoré mohli byť použité efektívnejšie.

Zamestnanci si pomohli. Pomohli aj Vám ak to bolo z Vašich peňazí?

Je len na Vás ako majiteľovi firmy, ako sa k tomu postavíte. Musíte zvážiť čo Vám zabránenie rozkrádania pohonných látok prinesie. Koľko Vás to celé bude stáť.

Koľko financií a personálu budete k tomu potrebovať. Až potom sa rozhodnite, či sa Vám to oplatí, alebo nie. Určite sa to oplatí pri väčšom množstve firemných vozidiel. Pri menšom to treba celé prepočítať.

Máte aj Vy skúsenosti s „ulievaním“ pohonných látok? Napíšte do komentárov Vaše postrehy.

Týmto nechcem generalizovať a hádzať všetkých vodičov do jedného vreca. Ale jedno slovenské príslovie hovorí: “Príležitosť robí …“.

Je dôležité, aby každý majiteľ firmy o týchto skutočnostiach vedel, že sa dejú, resp. môžu diať. Priniesol som prehľad ako sa to deje, a ako tomu zabrániť.

Pre nepoctivých som dal návod a pre podnikateľov ukázal ako sa to môže uskutočňovať. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený.

Ak Vás článok zaujal, zdieľajte ho s Vašimi priateľmi a dajte mu like. Ocením Vaše komentáre a budem rád za Vaše názory.

stiahnut_ebook_3arrows

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
We respect your privacy

Posledné príspevky

Zanechajte komentár