Ako postupovať pri výbere podnikateľského účtu a ušetriť

Aký bankový účet si zvoliť pre svoje podnikanie? To je otázka, ktorú si  kladú nielen podnikatelia v začiatkoch ich podnikania. Meniace sa podmienky v bankovom sektore nútia aj zavedené firmypodnikateľov prispôsobovať sahľadať pre seba najlepšie riešenia. Preto aj u nich platí, že ak si raz zvolili určitú banku, nemusí to byť na stálo.

Výber účtu je ovplyvnený typom biznisu, ktorému sa venujete a miestom v ktorom podnikáte. Správnym výberom účtu môžete len získať. Ako na to sa dozviete nižšie.

 Rozhodnutie o výbere bankového účtu je veľakrát ovplyvnené doporučením známych, alebo si podnikatelia vyberú takú banku, v ktorej majú aj svoj osobný účet. Nemusí to byť zlá voľba.

banka euro 400x300Pri výbere podnikateľského, resp. firemného účtu treba brať do úvahy niekoľko faktorov. Hlavným, je predmet vášho podnikania. V čom a v akej oblasti podnikáte.

Ďalej je to lokalita kde podnikáte.

A do tretice, je to spôsob ako budete s účtom manipulovať. Mám tým na mysli výbery, vklady, prevody. Skrátka aké operácie budete na svojom účte vykonávať.

Teda, v čom podnikáte a kde, ako vám chodia tržby, akým spôsobom platíte svoje záväzky, ovplyvňuje rozhodovanie o výbere účtu.

Poďme  si to rozmeniť na drobné, odhaľme čo sa za tým skrýva.

Ako vplýva predmet vášho podnikania na správny výber bankového úpčtu?

Podstatnou mierou. Rozdielne nároky má podnikateľ, ktorý má malú pekáreň a predáva svoje výrobky vo vlastnej predajni. Iné potreby má zase účtovníčka, ktorej predmetom podnikania je vedenie účtovníctva. A iné nároky má špedičná firma, ktorá má zákazníkov z celého sveta.

 Ako vplýva lokalita, v ktorej podnikáte na výber bankového účtu?

Tá určuje dostupné možnosti výberu banky. Vyberiete si takú, ktorá je Vám na blízku. Ak Vaše podnikanie vykonávate v mieste kde máte na výber z 2 bánk, tak si vyberiete jednu z nich. To platí v prípade, ak do banky potrebujete chodiť. Ak nepotrebujete navštevovať banku často, môžete si vybrať  vzdialenejšiu banku od miesta vášho podnikania, resp. internetovú banku.

 Ako vplýva spôsob používania účtu na správny výber bankového účtu?

bankova karta 450x300Pri svojej podnikateľskej činnosti budete používať účet na úhradu svojich záväzkov, príjem úhrad vašich pohľadávok, vklady a výbery v hotovosti. Ktoré typy z týchto operácií budú prevažovať, podľa toho sa rozhodnete. Ak budete robiť časté vklady a výbery hotovosti, potrebujete banku, ktorá to umožňuje. Teraz si poviete, ale veď to je bežná banková operácia. Áno u zavedených bánk. Dnes však máme aj banky, ktoré sú výlučne internetové – elektronické a všetky operácie prebiehajú bezhotovostne, resp. s využitím bankových kariet.

Ako postupovať pri výbere bankového účtu? Aké parametre by mal spĺňať podľa vašich kritérií?

Pripravil som  pre Vás nasledovný postup. Ak ho dodržíte, určite si vyberiete takú banku a taký bankový účet, ktorý bude v maximálnej miere pokrývať vaše potreby, bude spĺňať vaše požiadavky a bude vám najviac vyhovovať. Je to Veľmi podstatné aby účet spĺňal vaše nároky a nie, aby ste sa vy prispôsobovali vlastnostiam a možnostiam účtu.

Postup pri výbere bankového účtu

 • Stiahnuť dotazník

  Stiahnite si dotazník v Exceli. Kliknite na ikonu alebo na nápis "STIAHNUŤ DOTAZNíK"

 • Vytlačiť dotazník

  Vytlačte si dotazník

 • Vyplniť dotazník

  Vypľňajte vytlačený dotazník podľa postupu uvedeného nižšie

 • Vyhodnoťiť dotazník

  Vyplnený dotazník vyhodnoťte

Postup ako vyplniť dotazník, aby ste sa dopracovali k výberu Vášho optimálneho bankového účtu:

Najprv si stiahnite dotazník.

 1. Odpovedajte na všetky otázky v dotazníku formou ÁNO/NIE.
 2. Otázkam, na ktoré ste odpovedali ÁNO priraďte tzv. dôležitosť od 1 do 100. Čo to znamená? Dôležitosť je Vaše vlastné ohodnotenie stupňa významu – dôležitosti otázky. Napr.: ak požadujete dlhšie otváracie hodiny banky napr. do 21:00 hod. lebo budete robiť hotovostné vklady na účet, tak priradíte danej otázke dôležitosť 100. Inej otázke, na ktorú ste odpovedali áno, ak nemá taký význam pre Vás priradíte 40. A tak postupujete až uvediete dôležitosti ku každej kladnej odpovedi.
 3. Spočítajte všetky body dôležitosti. Vyjde vám číslo, ktoré určuje hodnotu akú by mal spĺňať váš účet z hľadiska parametrov.
 4. Stiahnite popis parametrov účtov z internetových stránok bánk.
 5. Ohodnoťte vlastnosti bankových účtov jednotlivých bánk podľa odpovedí ÁNO na otázky z dotazníka. Ak parametre účtu spĺňajú Vašu odpoveď ÁNO na príslušnú otázku, priradíte mu body dôležitosti danej otázky. Takto postupujte otázku za otázkou z dotazníka a priraďujte body dôležitosti, až prejdete všetky otázky s odpoveďami ÁNO. Ak účet nenapĺňa Vašu odpoveď ÁNO na otázku z dotazníka, tak účtu pre túto otázku priradíte 0. Na záver spočítajte všetky priradené body dôležitosti vlastností účtu. Vyjde Vám nejaké číslo.
 6. Bankový účet, ktorý má najvyššie číslo bodov dôležitosti je najvhodnejší pre splnenie Vašich požiadaviek a nárokov. V prípade rovnosti bodov dôležitosti viacerých bankových účtov sa rozhodujte podľa výšky mesačných poplatkov za vedenie účtu. Čím nižšie poplatky tým lepšie.

Dotazník, ktorý ste vyplnili, slúži akovzor pre inšpiráciu. V prípade, že požadujete ďalšie vlastnosti, ktoré chcete aby Váš účet spĺňal, kľudne si ich do dotazníka doplňte.

Dotazník Vám dáva základný rámec hlavných parametrov väčšiny podnikateľských  a firemných bankových účtov.

Verím, že Vám tento článok pomohol. Ukázal Vám ako postupovať pri rozhodovaní o výbere účtu.

Vaše názory privítam v komentároch. Ak Vám tieto informácie boli užitočné zdieľajte ich, aby sa aj Vaši priatelia dozvedeli o procesoch pri výbere účtu. Umožníte im tak oboznámiť sa s metodikou ako na to.

stiahnut_ebook_3arrows

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
We respect your privacy

Posledné príspevky

Zanechajte komentár